Éagsúlacht Gnáthóga

Is ionann gnáthóg agus timpeallacht baile ina gcuirtear na coinníollacha / an timpeallacht nádúrtha ar fáil a theastaíonn ó phlandaí agus ainmhithe le go mbeidh siad in ann maireachtáil inti. De dheasca caillteanas gnáthóga agus de dheasca an dochair atá déanta dóibh, tá meath mór tagtha ar an mbithéagsúlacht in Éirinn, lena n-áirítear os cionn 29 speiceas éan agus 120 planda bláthanna (dar leis an gComhairle Oidhreachta), atá i mbaol a ndíothaithe.

Tá go leor gnáthóga éagsúla againn in Éirinn ina ndéantar an bhithéagsúlacht a chothú. Ar na samplaí de na gnáthóga seo, tá:

Tá go leor tionscadal ar bun faoi láthair maidir le gnáthóga agus le cosaint láithreán. Téigh chuig an leathanach ar thionscadail thaighde chun féachaint orthu seo.