Páirceanna Náisiúnta

Tá sé Pháirc Náisiúnta in Éirinn. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le láithreacha, uaireanta oscailte, áiseanna etc. cliceáil ar na marcóirí léarscáile thíos.

Tá sé mar bheartas ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta, arna fhormhuiniú ag rialtais i ndiaidh a chéile, cloí leis na critéir agus caighdeáin do Pháirceanna Náisiúnta mar atá leagtha síos ag an Aontas Idirnáisiúnta do Chaomhnú an Dúlra (IUCN).